Общи условия

Добре дошли в уебсайта на Йога център Баланс, www.yogabalance.bg, в подразделението ONLINE Yoga Balance.

ONLINE Yoga Balance предоставя персонализирана абонаментна услуга, която предоставя на членовете ни достъп до цифрово аудио-визуално съдържание на йога класове, курсове, предизвикателства, програми и статии, предавани по интернет към определени, свързани с интернет компютри и други устройства.

Моля, отделете време, за да прочетете нашите Общи Условия. Чрез достъпа и/или използване на сайта, Вие се съгласявате да спазате нашите Общи Условия и Политика за поверителност.

Нашата цел е да ви предоставим възможно най-доброто членско изживяване, ако имате въпроси или коментари относно настоящите Условия, моля, свържете се с нас на info@yogabalance.bg (тема: „Въпрос Общи условия“).

Уебсайта www.yogabalance.bg, в подразделението ONLINE Yoga Balance включва някои или всички от следните:
1. платформа за закупуване и използване на цифрово съдържание, която позволява на крайните потребители да купуват абонамент за предварително записано аудио и видео съдържание през интернет или излъчвано на живо такова, за лична употреба.
2. сайт за електронна търговия, който позволява на потребителите да купуват продукти от онлайн магазин.
3. един или повече уебсайтове, където друго онлайн съдържание (включително съдържание, предоставено от ONLINE Yoga Balance, потребители на уебсайтове и трети страни), ресурси, инструменти, продукти, услуги, комуникации и функции в социалните мрежи могат да бъдат достъпни и използвани.
Всички горепосочени се наричат колективно „Услуги“.
1. Страни.
Следните Общи условия за ползване и Политика за поверителност, както и всички други насоки, правила или политики за работа, които ONLINE Yoga Balance може да създава и публикува на уебсайта си са свързани и заедно се наричат ​​„Споразумение“, което определя условията и реда на правно обвързващ договор между всеки посетител и/или потребител на този уебсайт.
Приемане на Общите условия и Споразумението
Услугите Ви се предлагат при условие, че приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от настоящото Споразумение в неговата цялост, без никакви изменения. Достъпвайки и/или използвайки ONLINE Yoga Balance, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящото Споразумение, независимо дали сте „посетител“ (което означава, че просто разглеждате нашият уебсайт) или сте „регистриран потребител“ (което означава, че сте се регистрирали да използвате уебсайта и сте се абонирали да използвате една или повече от услугите). Ако не приемете условията на настоящото Споразумение, нямате право да използвате ONLINE Yoga Balance и/или да се абонирате за услугите и сте длъжни да излезете от този уебсайт и да прекратите незабавно всякаква употреба на ONLINE Yoga Balance.
3. Промени
Ние можем да променяме настоящото Споразумение, като тези изменения стават ефективни при публикуването им на нашият уебсайт. Достъпвайки и/или използвайки ONLINE Yoga Balance, след публикуване на такава промяна, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от това изменение. Вие също така потвърждавате и се съгласявате, че е Ваша отговорност да следите нашия уебсайт за публикуване на модификации и да преглеждате такива изменения редовно. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с каквито и да е бъдещи изменения на това Споразумение, Вашето изключително средство за защита е да прекратите акаунта си и да прекратите използването на ONLINE Yoga Balance. Освен ако не е предвидено изрично друго, всички нови функции, инструменти, продукти и/или услуги, които се променят, разширяват, подобряват или надграждат този уебсайт и/или Услугите, са предмет на настоящото Споразумение.
4. Общи изисквания за регистрация.

Посетителите могат да преглеждат само ограничена част от уебсайта ONLINE Yoga Balance, преди да решат дали да станат регистриран потребител. Пълен достъп до съдържанието и услугите е достъпен само за регистрирани потребители, а ако се изисква абонамент, само регистрирани потребители могат да го направят.

Ако искате да станете регистриран потребител, трябва да се регистрирате на нашият уебсайт и да изпълните процедурата за регистрация, указана на страницата за регистрация и когато е приложимо, да заплатите необходимата такса за абонамент. Някои части на уебсайта и услугите са достъпни за всички регистрирани потребители, а някои са достъпни само за регистрирани потребители, които са платили необходимата такса за абонамент и/или други такси, всички от които са публикувани на ONLINE Yoga Balance.

5. Възрастови изисквания за достъп и използване на ONLINE Yoga Balance.
Достъпвайки и използвайки този уебсайт, Вие потвърждавате и се съгласявате, че сте навършили 18 години (пълнолетие), за да сключите правно обвързващ договор. Лица под 18-годишна възраст могат да ползват услугата само с участието на родител или законен настойник, под акаунта на такова лице. Регистрацията, абонамента, достъпът и използването на уебсайта и услугите не са достъпни за потребители на възраст под 18 години и са невалидни, когато са забранени от приложимото законодателство.
6. Изисквания за ставане на регистриран потребител.
Завършвайки процедурата за регистрация, показана на този уебсайт, Вие потвърждавате и се съгласявате, че ни предоставяте вярна, точна и пълна информация за себе си. Вие сте длъжни да поддържате и своевременно да актуализирате Вашите Регистрационни данни, за да бъдат верни, точни и пълни. Ако предоставите каквато и да е невярна, неточна или непълна информация или имаме основателни причини да подозираме, че тази информация е невярна, неточна или непълна, ние си запазваме правото да спрем или прекратим Вашия акаунт и да откажем целия настоящ или бъдещ достъп и/или използване на ONLINE Yoga Balance.
7. Членски акаунт, парола и сигурност.
Като регистриран потребител, Вие трябва да изберете парола и да предоставите имейл адреса си, а може да бъдете помолени и за допълнителна информация относно вашия акаунт. Вие носите отговорност за запазване на конфиденциалността и сигурността на паролата и цялата друга информация за акаунта и носите пълна отговорност за целия достъп и използване на ONLINE Yoga Balance и услугите, които се появяват под вашата парола или акаунт. Вие носите отговорност за актуализирането и поддържането на точността на информацията, която ни предоставяте във връзка с вашия акаунт. Ние можем да затворим Вашия акаунт или да поставим Вашия акаунт в режим на задържане, за да защитим вас, ONLINE Yoga Balance или нашите партньори от кражба на самоличност или друга измамна дейност. Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите по електронната поща на info@yogabalance.bg за всяко неправомерно използване на Вашата парола или акаунт или всяко друго нарушение на сигурността и да гарантирате, че излизате от профила си в края на всяка сесия. Ние не носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от Вашето неспазване на този раздел.
8. Отмяна на членство.
Можете да прекратите членството си в ONLINE Yoga Balance по всяко време и ще продължите да имате достъп до услугата ни до края на месечния Ви период на фактуриране. Не предоставяме възстановяване на суми или кредити за периоди на членство или частично месечно съдържание до Услугата на ONLINE Yoga Balance. За да анулирате Вашето членство, отидете на страницата „Настройки“ на нашия уебсайт и следвайте инструкциите за анулиране. Ако прекратите членството си, акаунтът Ви автоматично ще с
9. Съхраняване и разкриване на информацията за акаунта и потребителското съдържание.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ONLINE Yoga Balance може да има достъп, съхранява и разкрива информацията за Вашия акаунт и потребителското съдържание, ако това се изисква по закон и че такъв достъп, съхранение или разкриване е необходим за: а) спазване на законния процес ; б) прилага настоящото споразумение; в) отговарят на твърденията, че всяко съдържание на Сайта нарушава правата на трети страни; (г) отговаря на Вашите заявки за обслужване на клиенти; или (д) защита на правата, собствеността или личната безопасност на ONLINE Yoga Balance и другите потребители на уебсайта. Въпреки това, при никакви други обстоятелства, ние умишлено няма да разкрием информацията за Вашия акаунт на която и да е трета страна, освен ако не е предвидено друго в нашата Политика за поверителност.
10. Компоненти за сигурност.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че софтуерът, вграден в уебсайтa ONLINE Yoga Balance, може да включва компоненти за сигурност, които позволяват достъп, използване и защита на цифрови материали и използването на тези компоненти за защита подлежи на правилата, зададени от нас и/или доставчици на съдържание, които предоставят съдържание на ONLINE Yoga Balance. Нямате право да се опитвате да отменяте или заобикаляте такива защитни компоненти и правила за използване, вградени в уебсайта.
Вие се съгласявате:

1.Да не заобикаляте, премахвате, променяте, деактивирате или осуетявате някоя от защитите на съдържанието в услугата ONLINE Yoga Balance.

2.Да използвате робот, паяк или други автоматизирани средства за достъп до услугата ONLINE Yoga Balance.

3. Да поставяте код или продукт, за да манипулирате съдържанието на услугата ONLINE Yoga Balance по някакъв начин.

4.Да използвате какъвто и да е метод за събиране или извличане на данни.

В допълнение, Вие се съгласявате да не качвате, публикувате, изпращате по имейл или по друг начин, да изпращате или предавате какъвто и да е материал, предназначен да прекъсне, унищожи или ограничи функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване, свързано с услугата ONLINE Yoga Balance, включително софтуерен вирус или друг компютърен код, файлове или програми. Ние ще прекратим или ограничим използването на нашата услуга, ако нарушите тези Условия за ползване или участвате в незаконно или измамно използване на услугата.
11. Абонаментни такси и плащане.

Достъпът и използването на услугата, предоставяна от ONLINE Yoga Balance подлежи на абонаментна такса. Таксата се заплаща в български левове, съгласно избрания от Вас абонаментен план.

Вие сте длъжни да заплатите таксата за услугата, за която искате абонамент, съобразно обявените цени на ONLINE Yoga Balance и като следвате инструкциите към съответния възможен начин на плащане.

Ние ще потвърдим получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез изпращане на електронно писмо на предоставения от Вас имейл адрес.
Услугата става активна за период, зависещ от Вашия абонаментен план с времетране от числото на месеца в която е била активирана до същото число на месеца, в който изтича Вашия абонамент.

12. Промени в цените и абонаментните планове.
Ние си запазваме правото да променяме абонаментните си планове или да коригираме цените за нашата услуга или за компоненти от нея по какъвто и да е начин и по всяко време, по свое усмотрение и преценка. Всякакви промени в цените или промени в абонаментния Ви план ще влязат в сила след като получите електронно писмо на предоставения от Вас имейл адрес.
13. Загриженост за Вашето здраве.

Съдържанието на ONLINE Yoga Balance включва информация и инструкции, свързани с упражнения по йога, пилатес и др.физически дейности. Вие потвърждавате и се съгласявате, че следните предупреждения и отказ от отговорност се прилагат за цялата такава информация, инструкции, продукти и услуги.

Преди да участвате в някоя програма за упражнения, достъпна в или чрез уебсайта ONLINE Yoga Balance, силно препоръчваме да се консултирате с лекар. Ние не сме лицензирани доставчици на медицински грижи, не предоставяме лични медицински съвети или лечение и не диагностицираме, изследваме или лекуваме медицински състояния от какъвто и да е вид.

Този уебсайт и услугата, която предоставяме не е предназначена да замести професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Вие потвърждавате и се съгласявате, че когато участвате във всяка програма за упражнения съществува възможност за физическо нараняване и/или смърт и поемате риска и отговорността за такива резултати.

Никога не трябва да пренебрегвате медицински съвет или да отлагате търсенето му поради изявление, което сте прочели или чули в ONLINE Yoga Balance.
Ако знаете или подозирате, че може да сте бременна, да имате хранително разстройство, да имате диабет или да имате някакво друго физическо или медицинско състояние, задължително е да потърсите съвета на Вашия лекар преди да използвате уебсайта ONLINE Yoga Balance.

Ако почувствате дискомфорт или болка по време на рутинна тренировка, трябва незабавно да прекратите дейността и да потърсите съдействие на лекар.

14. Интелектуална собственост.
Цялото съдържание на сайта ONLINE Yoga Balance, посредством който се предоставя Услугата са обект на авторско право и е под закрилата на закона за Авторското право.
1. Услугата ONLINE Yoga Balance и всяко съдържание, гледано чрез нашата услуга, са само за Ваша лична и нетърговска употреба и не могат да бъдат споделяни с лица извън Вашето домакинство. По време на Вашето членство в ONLINE Yoga Balance ние Ви предоставяме ограничено, неизключително, непрехвърляемо право за достъп до услугата и преглед на съдържанието на ONLINE Yoga Balance. 2. Нямате право да копирате, архивирате, съхранявате, променяте, превеждате, публикувате, излъчвате, предавате, разпространявате, изпълнявате, показвате, създавате производни произведения, предоставяте на разположение или продавате каквото и да е съдържание на сайта за каквато и да било цел при никакви обстоятелства. 3. ONLINE Yoga Balance и нашите услуги не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски цели, освен ако са изрично одобрени писмено и предварително от упълномощен представител на ONLINE Yoga Balance. 4. С приемането на тези Общи условия, Вие се задължавате да не нарушавате нашите права на интелектуална собственост.
15. Ограничаване на отговорността
Вие потвърждавате и се съгласявате, че услугите на ONLINE Yoga Balance се предлагат без никакви гаранции от „Прем Био“ ЕООД и/или доставчиците на съдържание на сайта. Отказът от гаранции включва, но не се ограничава до следното:

1. Използването на уебсайта ONLINE Yoga Balance и нашата услуга е на Ваш собствен риск. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата. „Прем Био“ ЕООД и страните свързани с ONLINE Yoga Balance изрично отказват всякакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или косвени.

2. „Прем Био“ ЕООД и страните свързани с ONLINE Yoga Balance не носят отговорност за наранявания или здравословни проблеми, които могат да възникнат от използването на съдържанието на сайта.

3. Ние не даваме гаранции, че съдържанието на ONLINE Yoga Balance, информацията, продуктите и услугите ще отговарят на Вашите очаквания или изисквания, или че ще постигнете всички конкретни резултати от използването на който и да е от гореизброените. Ние не носим отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай, че Вие не постигнете очакваните ползи и резултати от използването на Услугата.

4. Ние не гарантираме, че Услугата на уебсайта ONLINE Yoga Balance ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна, без грешки или че сайта ще бъде незасегнат от никакви безобидни компоненти (включително вируси, зловреден или шпионски софтуер).

5. Вие изрично поемате риска, например, от изтриване, недоставяне или несъхранение на публикации на Потребителско съдържание, комуникации, персонализирани настройки или данни, и потвърждавате, че свързаните с ONLINE Yoga Balance страни не дават гаранции по отношение на гореизложеното.

6. Всеки материал, изтеглен или получен по друг начин чрез използването на ONLINE Yoga Balance се осъществява по Ваша собствена преценка и риск и Вие носите единствена отговорност за загуба или повреда на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на изтегляне на всякакъв такъв материал.

16. Отказ от искове.
С настоящото се отказвате и освобождавате „Прем Био“ ЕООД и страните свързани с ONLINE Yoga Balance от всякакви искове, които може да имате право да отправите поради каквато и да е употреба на Вашето Потребителско съдържание, разрешено съгласно настоящото Споразумение и всякакви искове, основани на нарушаване на авторски права, нарушаване на търговска марка, права на поверителност или публичност, клевета и други.
17. Промяна и прекратяване на Услугата.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме, редактираме, изтриваме, преустановяваме временно или постоянно Услугата на ONLINE Yoga Balance със или без предупреждение. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред Вас или пред трета страна за такова изменение, редактиране, изтриване, спиране или прекратяване на уебсайта и Услугата.
18. Цялостно споразумение.
Настоящото споразумение, заедно с всички други споменати тук условия включително Политиката за поверителност и допълнителните условия, представлява цялото споразумение между Вас и „Прем Био“ ЕООД и урежда използването на Услугата на ONLINE Yoga Balance, като замества всички предходни споразумения.
19. Избор на закон.
Настоящото споразумение и отношенията между Вас и „Прем Био“ ЕООД се уреждат от законите на Република България и всички спорове ще бъдат разрешавани от компетентният съд.
20. Комуникация.
форма, разменена на електронните имейл адреси на двете страни. Всички съобщения и промени, поставени на видно място на сайта ONLINE Yoga Balance, се считат за получени от Вас, без да е необходимо друго действие от наша страна.
Други:

1. ONLINE Yoga Balance не приема непоискани материали или идеи за съдържание на ONLINE Yoga Balance и не носи отговорност за сходството на което и да е от неговото съдържание или програма в която и да е медия с материали или идеи, предадени на ONLINE Yoga Balance. Ако изпращате непоискани материали или идеи, правите това с разбирането, че няма да Ви бъде предоставяно никакво допълнително разглеждане от какъвто и да е вид и се отказвате от всякакви искове срещу ONLINE Yoga Balance и неговите партньори относно използването на такива материали и идеи, дори ако се използва материал или идея, която по същество е подобна на изпратения от Вас материал или идея.

2. ONLINE Yoga Balance е свободен да използва всякакви коментари, информация, идеи, концепции, рецензии или или всякакъв друг материал, съдържащ се във всяка комуникация, която можете да ни изпратите („Обратна връзка“), включително отговори на въпросници или чрез публикации до услугата ONLINE Yoga Balance, включително уебсайта на ONLINE Yoga Balance и потребителските интерфейси, без допълнително обезщетение, потвърждение или заплащане или предявяване на „морални права“.

3. Качеството на показване на съдържанието на ONLINE Yoga Balance може да варира от устройство до устройство и може да бъде повлияно от различни фактори, като Вашето местоположение, конфигурацията на Вашето устройство или скоростта на Вашата интернет връзка. Моля, консултирайте се с Вашия интернет доставчик за информация относно възможните такси за използване на данни в Интернет. ONLINE Yoga Balance не дава никакви гаранции за качеството на Вашето гледане на Вашия дисплей.